menu
Taal:

De Innovatieve Trainingsmethode van Smashbal

In onze Smashbal route van de afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van een bijzondere trainingsmethode. Door het grote succes van de opleidingsvariant Smashbal is deze trainingsmethode (voor mijn gevoel) onderbelicht. Echter het innovatieve karakter hiervan is veel verder toepasbaar dan alleen voor de sport volleybal.

In de aankomende periode wil ik mij dan ook verder gaan verdiepen hoe we deze methode veel breder toepasbaar kunnen maken en dus ook geschikt kunnen maken voor andere sporten en andere doelgroepen. 

De smashbal traingsmethode wordt gedragen door vier belangrijke uitgangspunten:

  1. namelijk dat wijzigingen in spelregels ook zullen leiden tot een andere techniek. Immers een voetbaltraining zal tot andere technieken leiden dan een volleybal training.
  2. onze kinderen willen het liefste een techniek leren (en verbeteren) onder het spelen.
  3. bij het met plezier oefenen van een techniek zal het resultaat ook sneller zichtbaar zijn.
  4. De spelers (en het spel) worden altijd centraal gesteld in de training. 

Oftewel samenvattend; indien de trainer een oefenvorm met competitie-element kan maken waarin het goed uitvoeren van het trainingsaccent tot winst zal leiden, zal dit onze spelers aanzetten om de goede uitvoering van deze techniek te trainen. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het rondootje bij het voetballen. Met een competitie element (geen lummel willen zijn) wordt het een keer raken en balbezit houden (met bijbehorende techniek) getraind.

Smashball Maarssen 17052014 4.jpg

Met andere woorden: Als we een trainingsaccent op een goede manier zouden kunnen loskoppelen, hiermee een spel / oefenvorm met competitie element zouden kunnen maken, waarbij het uitvoeren van de "goede techniek" net zo belangrijk is, dan in het oorspronkelijke spel zouden we heel snel dit trainingsaccent kunnen trainen.  

De trainingsmethode smashbal is eveneens op deze manier ingericht. Namelijk het trainen van de smash (en hierna andere volleybaltechnieken) wordt middels de verschillende levels ondersteund. Daarnaast wordt er in de trainingen gebruikt gemaakt van aanvullende (spel)regels waardoor de techniek al spelend zal verbeteren.

Er zitten nogal wat voordelen om op deze manier te trainen, immers:

  1. doordat er direct een wedstrijd element aan is gekoppeld, zullen de trainingsminuten als veel minder belastend worden ervaren.
  2. de spelers zullen zelf nagenoeg automatisch een strategie maken hoe zij deze wedstrijd kunnen winnen. En daar zal de “gewenste” techniek een onderdeel van zijn.
  3. verkeerd uitgevoerde techniek hoeft niet steeds opnieuw weer te worden gecorrigeerd, maar zal zichzelf corrigeren, omdat je hiervoor geen beloning krijgt.
  4. doordat je coacht op het gevolg in plaats van de techniek, zullen de spelers veel eerder de koppeling maken, waarom wijziging van de techniek belangrijk is cq waarom de trainer dat belangrijk vind.
  5. je coacht op basis van belonen.

Wordt vervolgd.

 

Nu via ons te bestellen Let's Smash Het Smashball Handboek: super aanbieding EUR 14,90

Praktisch handboek Smashball voor trainers .jpg Praktisch handboek Smashball voor trainers A .jpg

Snel bestellen !!!
Smashbal

Peter van der Ven

Udenseweg 17 A
5411 SB  Zeeland
Tel: 06-51232179
E-mail: info@smashbal.nl

Smashbal op Twitter

Smashbal nu ook te volgen op Twitter, klik op het LOGO.

smashbal twitter logo.jpg